מבחר מקורות

רשימה נבחרת של פרסומים בדפוס ובהם התייחסות  לאסתר שקלים ויצירתה

 • אברהם- איתן חלי, כאב השורשים הכפולים, עקד, תל אביב 2008
 • אופנהיימר יוחאי, מה זה להיות אותנטי- שירה מזרחית בישראל, רסלינג, תל אביב, 2012
 • אנטמן רינה, בשפת השורות, מקראה לבית הספר הממלכתי דתי, ספר ו', כינרת, ירושלים, תשס"ג [התייחסות לשיר "כוס הקידוש של סבא רבא"]
 • בוצר שיינה, אחי גיבורי המגילה, ראיון עם אסתר שקלים, דיוקן, מקור ראשון, 9.3.12
 • גרנות משה, לקסיקון היסטורי של הסופרים העברים מאז תש"ח, אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל ודני ספרים, קרית גת 2009.
 •  פינגר שירה ורעות, ומה עשית אַת  עם השרקיה שלך, ראיון עם אסתר שקלים, נשים, מקור ראשון, 27.7.07
 • פרשת דרכים- מסע התבגרות בשבילי תרבות ישראל, מכון שלום הרטמן, ירושלים, 2012  [התייחסות לשיר "כוס הקידוש של סבא רבא "]
 • ציוני דרך – מסע זהות בשבילי תרבות ישראל, מכון שלום הרטמן, ירושלים, 2013 [התייחסות לשיר "כוס הקידוש של סבא רבא "]
 • שטרית סמי שלום (עורך), מאה שנים מאה יוצרים-  אסופת יצירות עבריות במזרח במאה העשרים – כרך שירה, בימת קדם לספרות, תל אביב ,1999
 • שקלים אסתר ,אילמות, מוצ"ש, מקור ראשון, 17.2.12
 • דהאן כלב הנרייט , א-מיתיות- צדק חברתי מגדר ומדרש, ידיעות אחרונות ספרי חמד, תל אביב, 2011
 • הורוביץ ורדה, רוח מזרחית עזה, לאישה, 23.10.06
 • ויסמן דורית (עורכת ), מלכה עירומה-שירת מחאה חברתית נשית, הקיבוץ המאוחד, תל אביב,2013
 • יצחקי יצחק (עורך),שיח בן-דורי, משרד החינוך, ירושלים, תשס"ז [למורה-ניתוח השיר "שרקיה"]
 • ליר שלומית (עורכת), לאחותי פוליטיקה פמיניסטית מזרחית, בבל, תל אביב, 2007
 • עלון קציעה, אפשרות שלישית לשירה- עיונים בפואטיקה מזרחית, הקיבוץ המאוחד, תל אביב,2011
 • רוטנברג, יעל, מסע תוכי, עצמיי אבקש- על ספר השירים שרקיה", מקור ראשון,  22.06.07
 • רוטנברג, יעל.  "הנני אֲנִיָּה במעש / אֲנִיָּה בפתח"- מרחב הגבול" כמרחב נשי על שפה בשירה עברית.  בתוך: העברית שפה חיה : קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-התרבותיים, כרך ו' (תל אביב : הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב, 2013), עמ' 318־337 <על שפתן של שלוש משוררות: יונה וולך, חוה פנחס-כהן ואסתר שקלים.
 • תמיר טל (עורכת), נשים לגופן: בריאות, גוף, מיניות, יחסים, מודן, בן שמן ,2011