מבחר פרסומים

מבחר מפרסומיה של אסתר שקלים בדפוס 

Shkalim Esther, Family names of Iranian Jews , in: Yeroushalmi, David., ed., Light and Shadows: The Story of Iranian Jews, Beit Hatfutsot, Tel Aviv, Israel and Fowler Museum at UCLA, Los Angeles, U.S.A , 2013

 • שקלים אסתר, “החתונה ","שמות המשפחה של יהודי איראן " (2 מאמרים ), בתוך: אורות וצללים-סיפור איראן והיהודים, קטלוג תערוכה בבית התפוצות, תל אביב, 2010
 • שקלים אסתר, "יהדות איראן-לבוש", "יהדות איראן-מחזור השנה" , שני ערכים באנציקלופדיה. Stillman, Norman A., ed. Encyclopedia of Jews in the Islamic World,   Leiden: Brill. 2010
  (ערכים נוספים עומדים להתפרסם)

Shkalim Esther, A Mosaic of Israel’s Traditions: Unity through Diversity,   2006 (309 Page)  Devora Publishing , Jerusalem/New York,

      (עם מבוא מאת הרב פרופ' דניאל שפרבר, חתן פרס ישראל)

 • שקלים אסתר, שרקיה-ספר שירים ,כינרת זמורה ביתן, אור יהודה, תשס"ו.
 • שקלים אסתר, “מחזור השנה " ,"הלבוש ","תרבות האירוח והמטבח" (3 מאמרים) בתוך: חיים סעדון (עורך),קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים -איראן, מכון בן-צבי והאוניברסיטה העברית,ירושלים ,2006
 • קנקה-שקלים אסתר, רחובות מספרים– רחובות בתל אביב- יפו על שם חכמי ספרד יצירותיהם בספרד ובפזורה, מוזיאון ארץ-ישראל ומשרד החינוך, ת"א 1992.
 • קנקה-שקלים אסתר, "מבצע כורש – העלייה ההמונית של יהודי איראן", בתוך: אמנון נצר (עורך), יהודי איראן, המרכז לתרבות וחינוך של ההסתדרות, ת"א 1988.
 • קנקה-שקלים אסתר ועטר שמעון, יהודי איראן, משרד החינוך והתרבות – המרכזים הפדגוגיים, ירושלים 1985.
 • קנקה-שקלים אסתר ועטר שמעון, מבחר מקורות לתולדות הציונות בארצות המזרח-איראן, משרד החינוך והתרבות –המרכזים הפדגוגיים, ירושלים, 1984.
 • אסתר שקלים, נורוז והמימונה, הסהרנה ועוד: ראש השנה הפרסי הקדום כמקור לחג שנחוג באיסרו חג פסח באיראן, במרוקו ובקהילות אחרות, פעמים 141, יד בן צבי תשע"ה, ע"מ 63-104 מידע על המאמר
מודעות פרסומת