מבחר פרסומים

היכן פורסמו שיריה של אסתר שקלים- מבחר 

השירים פורסמו בספרים בהוצאות חשובות, מקראות באוניברסיטאות, מכללות ומדרשות, כתבי עת,  עיתונים, ספרי לימוד של משרד החינוך ועוד.

להלן מבחר קצר של מקומות בהם פורסמו השירים (לעיתים בצירוף ניתוח השירים):

ספרים

 • שקלים אסתר, מה צריכה אישה לדעת- ספר שירים ,כינרת זמורה ביתן, 2017
 • שקלים אסתר, שרקיה- ספר שירים ,כינרת זמורה ביתן, 2006
 • ספרי השירה של אסתר שקלים באתר של "כינרת זמורה ביתן" 
 • שנאן אביגדור וציון מישאל , מגילת אסתר – פירוש ישראלי חדש, ידיעות ספרים, 2019
 • צורף מירה ורזי תמי (עורכות), נשים ומגדר במרחבים מזרח תיכוניים, האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם ופרדס, ירושלים 2018
 • אליאור רחל, סבתא לא ידעה קרוא וכתוב- על הלימוד ועל הבּוּרוּת, על השעבוד ועל החירות, כרמל, ירושלים 2018
 • מרדכי דוד (מודי) כהן (עורך), שברים נאספים לשירה- שירה ישראלית המתכתבת עם תפילות הימים הנוראים, איתמר, 2017
 • איילה לילי מוזס (עורכת), תמונה קבוצתית – ספרות ישראלית במאה ה-21 אנתולוגיה, כרמל, ירושלים 2017
 • ויסמן דורית (עורכת ), מלכה עירומה-שירת מחאה חברתית נשית, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2013
 • אופנהיימר יוחאי, מה זה להיות אותנטי- שירה מזרחית בישראל, רסלינג, תל אביב, 2012
 • ישראלי ענת ונחליאל נירה (עורכות), והיא שעמדה- הגדה של פסח עם מדרש נשי חדש, הקיבוץ המאוחד והמדרשה באורנים, קרית טבעון 2012
 • דהאן כלב הנרייט ואביגדור שנאן, א-מיתיות- צדק חברתי מגדר ומדרש, ידיעות אחרונות ספרי חמד, תל אביב, 2011
 • עלון קציעה, אפשרות שלישית לשירה- עיונים בפואטיקה מזרחית, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2011
 • תמיר טל (עורכת), נשים לגופן: בריאות, גוף, מיניות, יחסים, מודן, בן שמן ,2011
 • רפל יואל, קבלת שבת, כינרת זמורה ביתן, אור יהודה, 2011
 • גרנות משה, לקסיקון היסטורי של הסופרים העברים מאז תש"ח, אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל ודני ספרים, קרית גת 2009.
 • אברהם- איתן חלי, כאב השורשים הכפולים, עקד, תל אביב 2008
 • ליר שלומית (עורכת), לאחותי פוליטיקה פמיניסטית מזרחית, בבל, תל אביב, 2007
 • שטרית סמי שלום (עורך), מאה שנים מאה יוצרים-  אסופת יצירות עבריות במזרח במאה העשרים – כרך שירה, בימת קדם לספרות, תל אביב ,1999
 • לוחות שנה
 • ההצגה "פְרֵחָה שֵם יפה" מאת חנה ואזנה גרינולד, תיאטרון יפו. ההצגה הוכתרה כהצגה האלטרנטיבית הטובה בישראל לשנת 2015

עיתונים וכתבי עת

 • עיתון "הארץ"
 • עיתון "מקור ראשון"
 • כתב העת לשירה "משיב הרוח"
 • גג, כתב עת לספרות ביטאון כללי של סופרים בישראל, איגוד הסופרים
 • כתב העת "הכיוון מזרח"
 • "ירושלים- מאסף לדברי ספרות",
 • כתב העת "דעות", נאמני תורה ועבודה
 • כותל המזרח- ראיון עם אסתר שקלים במקומון רעננה "לוקל" 16/11/2017
 • רוטנברג יעל, "הנני אֲנִיָּה במעש / אֲנִיָּה בפתח"- מרחב הגבול" כמרחב נשי על שפה בשירה עברית.  בתוך: העברית שפה חיה : קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-התרבותיים, כרך ו' , תל אביב: הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב, 2013, עמ' 318־337
 • בוצר שיינה, אחי גיבורי המגילה, ראיון עם אסתר שקלים, דיוקן, מקור ראשון, 9.3.12
 • פינגר שירה ורעות, ומה עשית אַת  עם השרקיה שלך, ראיון עם אסתר שקלים, נשים, מקור ראשון, 27.7.07
 • רוטנברג, יעל, מסע תוכי, עצמיי אבקש- על ספר השירים "שרקיה", מקור ראשון,  22.06.07
 • הורוביץ ורדה, רוח מזרחית עזה, לאישה, 23.10.06

ספרי לימוד ויחידות הוראה בבתי הספר

מבחר מפרסומיה של אסתר שקלים בדפוס

 • שקלים אסתר, תרבות המזון של יהודי איראן באספקלריה של היחסים בין היהודים למוסלמים, בתוך: רגב שאול (עורך), יהודי איראן- הנהגה, חברה, תרבות, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 2017 ע"מ 193- 198
 • שקלים אסתר,  נורוז והמימונה, הסהרנה ועודראש השנה הפרסי הקדום כמקור לחג שנחוג באיסרו חג פסח באיראן, במרוקו ובקהילות אחרות, פעמים 141, יד בן צבי תשע"ה, ע"מ 63-104 מידע על המאמר

Shkalim Esther, Family names of Iranian Jews , in : Yeroushalmi, David., ed., Light and Shadows: The Story of Iranian Jews, Beit Hatfutsot, Tel Aviv, Israel and Fowler Museum at UCLA, Los Angeles, U.S.A , 2013

שקלים אסתר, “החתונה ","שמות המשפחה של יהודי איראן " (2 מאמרים ), בתוך: אורות וצללים-סיפור איראן והיהודים, קטלוג תערוכה בבית התפוצות, תל אביב, 2010

שקלים אסתר, "יהדות איראן-לבוש", "יהדות איראן-מחזור השנה" , "יהדות איראן- שמות פרטיים ושמות משפחה" שלושה ערכים באנציקלופדיה. Stillman, Norman A., ed. Encyclopedia of Jews in the Islamic World,   Leiden: Brill. 2010

שקלים אסתר, מבוא על יהדות איראן, בתוך: הגדת שוּשָן- פָּרָס, מתן אומנויות, תל אביב 2007

Shkalim Esther, A Mosaic of Israel’s Traditions: Unity through Diversity,   2006        (309 Page)  Devora Publishing , Jerusalem/New York,

(עם מבוא מאת הרב פרופ' דניאל שפרבר, חתן פרס ישראל)

הערה : הספר עוסק באמנות ובמנהגים בקהילות ישראל במערב ובמזרח במחזור השנה היהודי, מקורותיהם (כולל מקורות נכריים) ומשמעויותיהם.

 • שקלים אסתר, “מחזור השנה " ,"הלבוש ","תרבות האירוח והמטבח" (3 מאמרים) בתוך: חיים סעדון (עורך),קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים -איראן, מכון בן-צבי והאוניברסיטה העברית, ירושלים ,2006
 • קנקה-שקלים אסתר, רחובות מספרים– רחובות בתל אביב- יפו על שם חכמי ספרד יצירותיהם בספרד ובפזורה, מוזיאון ארץ-ישראל ומשרד החינוך, ת"א 1992.
 • קנקה- שקלים אסתר, מבצע כורש : העלייה ההמונית של יהודי איראן עם קום המדינה והתיישבותם בארץ בתוך: אמנון נצר (עורך), יהודי איראן; עברם, מורשתם וזיקתם לארץ-ישראל, המרכז לתרבות וחינוך של ההסתדרות, ת"א 1988. ע"מ 98- 104
 • קנקה-שקלים אסתר ועטר שמעון, יהודי איראן, משרד החינוך והתרבות – המרכזים הפדגוגיים, ירושלים 1985.
 • קנקה-שקלים אסתר ועטר שמעון, מבחר מקורות לתולדות הציונות בארצות המזרח-איראן, משרד החינוך והתרבות –המרכזים הפדגוגיים, ירושלים, 1984