מבחר פרסומים

מבחר מפרסומיה של אסתר שקלים בדפוס

  • שקלים אסתר, תרבות המזון של יהודי איראן באספקלריה של היחסים בין היהודים למוסלמים, בתוך: רגב שאול (עורך), יהודי איראן- הנהגה, חברה, תרבות, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 2017 ע"מ 193- 198
  • שקלים אסתר,  נורוז והמימונה, הסהרנה ועודראש השנה הפרסי הקדום כמקור לחג שנחוג באיסרו חג פסח באיראן, במרוקו ובקהילות אחרות, פעמים 141, יד בן צבי תשע"ה, ע"מ 63-104 מידע על המאמר

Shkalim Esther, Family names of Iranian Jews , in : Yeroushalmi, David., ed., Light and Shadows: The Story of Iranian Jews, Beit Hatfutsot, Tel Aviv, Israel and Fowler Museum at UCLA, Los Angeles, U.S.A , 2013

שקלים אסתר, “החתונה ","שמות המשפחה של יהודי איראן " (2 מאמרים ), בתוך: אורות וצללים-סיפור איראן והיהודים, קטלוג תערוכה בבית התפוצות, תל אביב, 2010

שקלים אסתר, "יהדות איראן-לבוש", "יהדות איראן-מחזור השנה" , "יהדות איראן- שמות פרטיים ושמות משפחה" שלושה ערכים באנציקלופדיה. Stillman, Norman A., ed. Encyclopedia of Jews in the Islamic World,   Leiden: Brill. 2010

שקלים אסתר, מבוא על יהדות איראן, בתוך: הגדת שוּשָן- פָּרָס, מתן אומנויות, תל אביב 2007

Shkalim Esther, A Mosaic of Israel’s Traditions: Unity through Diversity,   2006        (309 Page)  Devora Publishing , Jerusalem/New York,

(עם מבוא מאת הרב פרופ' דניאל שפרבר, חתן פרס ישראל)

הערה : הספר עוסק באמנות ובמנהגים בקהילות ישראל במערב ובמזרח במחזור השנה היהודי, מקורותיהם (כולל מקורות נכריים) ומשמעויותיהם.

  • שקלים אסתר, “מחזור השנה " ,"הלבוש ","תרבות האירוח והמטבח" (3 מאמרים) בתוך: חיים סעדון (עורך),קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים -איראן, מכון בן-צבי והאוניברסיטה העברית, ירושלים ,2006
  • קנקה-שקלים אסתר, רחובות מספרים– רחובות בתל אביב- יפו על שם חכמי ספרד יצירותיהם בספרד ובפזורה, מוזיאון ארץ-ישראל ומשרד החינוך, ת"א 1992.
  • קנקה- שקלים אסתר, מבצע כורש : העלייה ההמונית של יהודי איראן עם קום המדינה והתיישבותם בארץ בתוך: אמנון נצר (עורך), יהודי איראן; עברם, מורשתם וזיקתם לארץ-ישראל, המרכז לתרבות וחינוך של ההסתדרות, ת"א 1988. ע"מ 98- 104
  • קנקה-שקלים אסתר ועטר שמעון, יהודי איראן, משרד החינוך והתרבות – המרכזים הפדגוגיים, ירושלים 1985.
  • קנקה-שקלים אסתר ועטר שמעון, מבחר מקורות לתולדות הציונות בארצות המזרח-איראן, משרד החינוך והתרבות –המרכזים הפדגוגיים, ירושלים, 1984